Tehtud tööd

Kontakt

Kadrioru kunstimuuseumi drenaaži- ja sademeveesüsteemi ehitamine.
Koeru Aruküla mõisa koolimaja tarbevee-, kanalisatsiooni- ja küttesüsteemi ehitus.
Rapla Maavalitsuse tarbevee, kanalisatsiooni, kütte ja jahutuse ehitus.
Tehnilise Järelevalveameti tarbevee, kanalisatsiooni, kütte, ventilatsiooni ja jahutuse ehitus.
Gustav Adolfi Gümnaasiumi võimlahoone tarbevee-, kanalisatsiooni- ja küttesüsteemi ehitus ning sademeveesüsteemi ehitus
Kellavere radariposti rekonstrueerimistööd tarbevee-, kanalisatsiooni- ja küttesüsteemi ehitus
Nato õhuväe jõudude peastaabi hoone tarbevee-, kanalisatsiooni- ja jahutussüsteemi. Kinnistusisesed tarbevee-, kanalisatsiooni-, sademevee- ja kaugküttetrasside ehitus.
Hekotek toomishoone tarbevee-, kanalisatsiooni- ja küttesüsteemi ehitus.
Toompea Kuberneri aia sademeveesüsteemi ehitus
Lilleturu Viru tn 26 tarbevee- ja kanalisatsiooni ehitus
Korterelamu Meeliku 21/1 ja 21/2 hoonesisesed tarbevee- ja kanalisatsioonisüsteemide ehitus. Kinnistusisesed tarbevee-, kanalisatsiooni-, sademevee-, drenaaž ja kaugküttetrasside ehitus
Mustamäe kiriku tarbevee-, kanalisatsiooni- ja küttesüsteemi ehitus
Vanalinna Hariduskolleegiumi Pühavaimu 8 tarbevee-, kanalisatsiooni- ja küttesüsteemi ehitus
Ida-Tallinna Keskhaigla tarbevee-, kanalisatsiooni- ja küttesüsteemi ehitus
Tallinna Linnaarhiivi hoonesisesed tarbevee- ja kanalisatsioonisüsteemide ehitus
Tehnopol 2 tarbevee-, kanalisatsiooni- ja sademeveesüsteemi ehitus
Lilleküla päästekomando tarbevee-, kanalisatsiooni- ja küttesüsteemi ehitus
Eesti Meremuuseum Paks Margareeta Pikk tn.70 tarbevee-, kanalisatsiooni- ja küttesüsteemi ehitus. Kinnistusisesed kanalisatsiooni- ja sademeveetrasside ehitus.
Tallinna Tehnikakõrgkooli laborimaja tarbevee-, kanalisatsiooni- ja küttesüsteemi- ja jahutussüsteemide ehitus. Kinnistusisesed kanalisatsiooni- ja sademevee trasside ehitus.
Kaitseväe Paldiski meditsiinikeskuse ja kasarmu tarbevee-, kanalisatsiooni- ja küttesüsteemi- ja jahutussüsteemide ehitus. Kinnistusisene tarbeveetrassi ehitus.

Koostööpartnerid