Mestre OÜ on asutatud 2009 aastal.

Ettevõtte tegeleb kinnistu siseste torutöödega ning osutame omanikujärelvalve teenust.

Omame majandustegevuse registreeringuid:

EEO003361

kütte-, ventilatsiooni-, jahutusesüsteemide ehitamise omanikujärelevalve tegemine; üldehitusliku ehitamise omanikujärelevalve tegemine; veevarustuse- ja kanalisatsioonisüsteemide ehitamise omanikujärelevalve tegemine

EEH006250

hoone ja selle juurde kuuluva küttesüsteemi ehitamine, sh katlasüsteemi (v.a elektri ja gaasivarustuse osa) ehitamine; hoone ja selle juurde kuuluva veevarustuse ja kanalisatsiooni ehitamine; jahutussüsteemide ehitamine; kaugküttesüsteemide ehitamine; ühisveevärgi ja kanalisatsiooni (sh pumplate, puhastite ja muude seotud rajatiste) ehitamine; üldehituslik ehitamine.


mestre